Ordinarie bansträckning

Vi har nu tagit beslut om att köra ordinarie bansträckning efter ha kunnat pista kallbolsmyren 2 ggr senaste dygnet. Myren har tidigare inte varit tillräckligt fryst men gårdagens preparering blev bättre än väntat.

Snöstatus!

Vägspåren och konstsnöspåret i Grönklitt är preparerade under en längre tid och är i mycket gott skick. Just nu pågår arbete med att packa och sedan preparera myren för att kunna köra med pistmaskin. Prognosen visar mer snö just nu så utsikterna för detta ser bra ut.

Ski Classics Challengers

The Swedish ski race Craft Ski Marathon becomes a Visma Ski Classics Challengers event. Craft Ski Marathon is for many Swedish recreational skiers the kick off for the race season, taking place first weekend of January. The event attracts 600-700 skiers each year with both recreational and Pro Skiers on the starting line. In 2019 the winners were Britta Johansson Norgren and Läs mer om Ski Classics Challengers[…]