Seedning och startled

Seedning för led elit och led 1 är genomförd.

Nr 1-64 är elitseedade. 1-30 har egen startplats, resterande bakom. Damer elit (1-10) startar separat längst till vänster i led elit.

Övriga nummer har ingen inbördes ranking. Led 1 är seedade med blå klisteretikett som sitter på nr-lappen.

Var vänlig uppge startnummer vid utdelning för att underlätta arbetet.

Startleden öppnar ca 9,30. Respektera detta!

Notera att inga namnändringar längre är möjligt.

Välkomna!