Snöstatus!

Vägspåren och konstsnöspåret i Grönklitt är preparerade under en längre tid och är i mycket gott skick. Just nu pågår arbete med att packa och sedan preparera myren för att kunna köra med pistmaskin. Prognosen visar mer snö just nu så utsikterna för detta ser bra ut.