Bansträckning!

Vi har ändrat bansträckningen pga milda väderförhållanden. Vi har beslutat att ta bort partiet på Kallbolsmyren och ersatt sträckan med Kallbolsvägen som ligger norr om myren. Man kommer åka sträckan t/r med 2 spår i bredd uppåt och 1 nedåt. Varvet mäter exakt lika som ordinarie bansträckning. Vi har beslutat att åka skogspartiet på slutet som ord sträcka visar trots att det är milda förhållanden. Det är inte aktuellt att åka vägspåret tillbaka då det är för stor risk för olyckor vid möten. Vätskestationerna kommer finnas vid 7,5 km och 16,5 km.

Med dessa undantag gäller annars PM som tidigare.

Väl mött!