nyheter

PM 2020

Tävlingsdag och starttid Söndag 5:e januari. Start kl 11.00 samtliga klasser. Startled 4 (motion 42,21,10 km) startar med utrustning i händerna för att sedan läggas ut. ”Marcialonga” – start! Start- och målplats Grönklitts skidstadion, Orsa. Bansträckning Följ anvisningar. Svarta pilar. Läs mer under fliken ”bansträckning”. Bansträckningen märks ut under fredag kväll. På grund av det Läs mer om PM 2020[…]

Ordinarie bansträckning

Vi har nu tagit beslut om att köra ordinarie bansträckning efter ha kunnat pista kallbolsmyren 2 ggr senaste dygnet. Myren har tidigare inte varit tillräckligt fryst men gårdagens preparering blev bättre än väntat.

Snöstatus!

Vägspåren och konstsnöspåret i Grönklitt är preparerade under en längre tid och är i mycket gott skick. Just nu pågår arbete med att packa och sedan preparera myren för att kunna köra med pistmaskin. Prognosen visar mer snö just nu så utsikterna för detta ser bra ut.