Översiktskarta

Bansträckning

42 & 21 KM

distans

10

STIFA (stigningsfaktor)

420 & 210

Höjdmeter