Översiktskarta

Bansträckning

42 & 21 KM

distans

10

STIFA (stigningsfaktor)

400 & 200

Höjdmeter