Vår nya hemsida är nu klar och datum för kommande lopp är satt till den 15:e januari 2023. Vi senarelägger med andra ord Craft Ski Marathon med anledning till att få en bättre boende och parkeringssituation då vi undviker trettonhelgen.

Till kommande vinter presenterar vi även en ny bansträckning utifrån den feedback vi fått och de möjligheter som finns. Anmäler man sig tidigt i maj så ligger en extra rabatt.